De school heeft een gecertificeerd mediacoach!
 

Per 26 januari heeft de school het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid toegekend gekregen! Sinds die datum is er namelijk een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam, die de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda zet.
We erkennen hiermee het belang van mediawijsheid en hebben het recht het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid in al onze communicatie-uitingen te voeren!

Onze eigen Nationaal MediaCoach heet Sigrid Vendrig. Zij heeft de officiële Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, dat zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is met de nieuwste mediaontwikkelingen.
Het jaarlijkse terugkomprogramma bestaat uit het Nationaal MediaCoach Congres in het voorjaar en een regionale terugkomdag in het najaar en geeft recht op jaarlijkse verlenging van het officiële Nationaal MediaCoach certificaat.Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen