Vervolgopleiding
 
Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het mbo wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd. Op het ROC zijn, net als op het Montessori College Oost, vier niveaus die je via twee studie-routes kunt volgen:

• De dagopleiding
Dit heet de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). 
Je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring op tijdens je stage.

• De parttime-opleiding
Dit heet de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
Je gaat een dag per week naar school. Je werkt dan zestig tot tachtig procent van je Studietijd en je verdient een salaris. Bij sommige opleidingen heb je eerst een aantal weken achter elkaar les en daarna ga je een aantal maanden werken. 

Onze school werkt op een aantal terreinen samen met het ROC van Amsterdam en bedrijfsleven
Niet alleen in de Vakmanschap route (zie onder het kopje “Vakmanschap route”) maar ook in de loopbaan oriëntatie van onze leerlingen en het inhoudelijk afstemmen van de profielen en keuzedelen met de vervolgopleidingen van het mbo.

MBO
Vaak de vervolgrichting voor veel van onze leerlingen.

HAVO
Vaak de vervolgrichting voor onze mavo leerlingen.

Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen