Ons onderwijsaanbod
 
De school biedt onderwijs voor alle leerlingen met een mavo & vmbo advies.
Van basisberoepsgerichte leerweg tot en met de theoretische leerweg van de mavo. Zo nodig krijgen leerlingen een goede extra leerwegondersteuning (lwoo).

In het schooljaar 2016-2017 heeft de school ongeveer 960 leerlingen. Onze school staat in het hart van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen