Hoe krijg je les
 
De school is verdeeld naar:
• onderbouw - OB = klas 1 + 2
• bovenbouw - BB = klas 3 + 4

In de onderbouw krijg je les van een kleine groep docenten, dit heet teamonderwijs. Het voordeel is dat
je in het begin van je schooltijd niet zo veel verschillende gezichten ziet en de docenten je goed kunnen
begeleiden. Iedere klas heeft een eigen mentor en er is aandacht voor iedereen.

In de bovenbouw gaat dat natuurlijk iets anders. Daar ben je al weer ouder en dan krijg je ook meer te
maken met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten.
Je hebt dan ook een keus gemaakt voor een sector en werk je aan het behalen van je diploma. Ook ga je
bedenken welke opleiding je na onze school gaat doen.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden je voor op een studie
aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo)*. Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor,
maar er is ook een decaan. Die helpt je met je keuze voor een vervolgopleiding.

* mavo leerlingen kunnen ook naar de havo doorstromen. 

De huiswerkklas
Voor leerlingen die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken start na de herfstvakantie de huiswerkklas.

Het mentoruur
Gedurende je hele opleiding bij ons is er een mentoruur. Iedere week wordt in dat uur aandacht
besteed aan het leren leren, waarbij aandacht is voor persoonlijke- en groepsbegeleiding op het gebied
van studie- en sociale vaardigheden.


Extra hulp

Voor leerlingen met extra hulpvragen is er aan de school een zorgteam verbonden.
Zij bieden extra hulp na overleg met leerling, ouders en mentor.
Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen